Cégismertető

A Cserkeház Építőipari Kft-t 2005-ben a kecskeméti Bau-System Építőipari Kft. három (a céget akkor aktívan irányító) résztulajdonosa egy cserkeszőlői ingatlanfejlesztés megvalósítása érdekében projektcégként alapította. A beruházás később el is kezdődött, de (pályázati) pénzügyi forrástámogatás elnyerésének hiányában végül nem készült el. A Bau-System Kft. egy 1990-ben alapított fővállalkozó-generálkivitelező cég volt. Közel két évtizedes működése alatt (kerekítve) összesen 210.000 m2 alapterületű, ezen belül 90.000 m2 lakó- (1000 db lakás) 40.000 m2 oktatási- 21.000 m2 sport- és kulturális- 21.000 m2 ipari- és kereskedelmi- 11.000 m2 irodai- 27.000 m2 szállás-jellegű létesítményt – azaz átadás-kori áron 27 (jelenlegi árszinten kb. 60) milliárd Ft összértékű munkát – valósított meg. A cég működése – a pénzügyi-gazdasági válság hatására a pénzintézeti finanszírozási háttér egyoldalú és indokolatlan megszüntetéséből eredően elindult felszámolási eljárás miatt – a 2009. év végére kényszerűen szakadt meg. Az önhibáján kívül fizetésképtelenné vált vállalkozás hosszú távon eredményes működése alatt felhalmozott saját tőkéjére és az akkori piaci visszaesés ellenére is viszonylag jól mobilizálható ingatlanvagyonára valamint részben behajtható kintlévőségeire tekintettel – a felszámolási eljárás során – az állami és a jótállási, valamint a jelzálogjoggal biztosított kötelezettségek maradéktalanul, az egyéb jogos követelések és hitelezői igények pedig legalább részlegesen kielégítésre kerültek.

A Cserkeház Kft. alapító tulajdonosai (Győri István építészmérnök, Simon Attila építőmérnök valamint Vágány István okleveles építészmérnök) a társaság fővállalkozó kivitelező cégként történő működtetését 2010-től indították el. A 2021. év végéig a vállalkozás mintegy nettó 750 millió Ft kivitelezési munkából valamint további (kb. nettó 4000 millió Ft kivitelezési összértékű létesítményekhez kötődően) kb. 75 millió Ft mérnöki szolgáltatásból származó árbevételt ért el. A 2016. és a 2019. évben a társaság tulajdoni viszonyai – a tagok közötti üzletrész-átruházások útján – megváltoztak, ezek után (2022-ig) csak Simon Attila maradt a cég tulajdonosa és ügyvezetője. 2022. júniustól (egy új önálló üzletág irányítójaként) a társaságban 50% tuladonrészt szerzett Gimesi Krisztina.

Az aktív piaci szerepvállalás kezdete óta eltelt időszakban a folyamatosan továbbképzett és különféle (személyhez kötött) szakmai tevékenységi jogosultságokkal is rendelkező mérnökök által irányított vállalkozás a korábbiakhoz hasonló működési területen, de jóval kisebb nagyságrendben végez kivitelezési tevékenységeket, mint korábban. Az utóbbi időszakban nagyobb hangsúlyt fektet egyes jelentősebb építőipari beruházások (ingatlan-fejlesztések) megvalósítása során nyújtott (elsősorban építésszervezési, műszaki irányítási- és ellenőrzési- jellegű) illetve egyéb (tanácsadási-szakértői) mérnöki szogáltatásokra. A társaságot továbbra is az építészeti vagy műszaki szempontokból igényes, és a bonyolult vagy különleges körülmények miatt csak a több évtizedes gyakorlat révén felhalmozott szakmai tapasztalatok birtokában elvállalható építés-szerelési munkák megszervezésének és lebonyolításának specialistájaként tartják számon – beruházói, tervezői illetve más építőipari – szakmai körökben.

A vállalkozások végrehajtása során létesítményi szemléletű, rugalmas kapacitású kivitelezés-irányítási szervezeti egységek kialakítására van lehetőség a korábbi cégben közreműködő munkatársakkal és/vagy azok újabb önálló vállalkozásaival fenntartott folyamatos szakmai-üzleti kapcsolatok segítségével is. A társaság a szakipari és szerelőipari munkafolyamatok elvégzéséhez kipróbáltan megbízható szakkivitelező partnercégekkel tart fenn folyamatosan szoros üzleti kapcsolatokat, ezenkívül neves tervezőirodákkal, építésszervezéssel foglalkozó specializált szervezetű szakcégekkel, különböző szakértői szervezetekkel is folytatja a szakmai körökben közismert és jelentős múltbeli teljesítményekre visszatekintő együttműködését.

A cég vezetésében és a létesítmények kivitelezésének műszaki irányításában tevékenykedő szakemberek mindegyike építész- vagy építőmérnöki képzettséggel és legalább felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, de műszaki ellenőri és szakértői tevékenységekre is jogosult, továbbá ingatlan-fejlesztési témakörökben is jártas, jól felkészült munkatársak állnak rendelkezésre sokoldalú/összetett tartalmú megbízások végrehajtására, azaz mindenféle építés-szerelési (vagy más építőipari jellegű) feladatok elvégzésére.

Simon Attila

Építőmérnök – FMV
Cégtulajdonos-ügyvezető